axma

«Axmaq 1»dan f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • AXMA Story Maker — – платформа для написания интерактивной литературы и текстовых игр, разрабатываемая российской компанией АКСМА Софт. Скриншот AXMA Story Maker …   Википедия

  • Interactive fiction — (дословно  интерактивная литература; IF; текстовые квесты; adventure  приключенческая игра)  разновидность компьютерных игр, в которых общение с игроком осуществляется посредством текстовой информации. Развитие этого жанра, в связи …   Википедия

  • axış — is. Axma, axma tərzi. Dağların yağışından; Rəngindən, axışından; Bu gediş ömürlükdür; Duymuşam baxışından. (Bayatı). Gümüş xəncərə bənzər dağ döşündən axan çay; O çayların axışı şerimə olarmı tay? S. Rüst.. Kür sakit axıb gedir, axışı ürəyimdə;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Musique amérindienne — La musique amérindienne est celle pratiquée par les peuples premiers vivant en Amérique. Aussi appelés « Indiens », les Amérindiens sont les peuples autochtones dont la présence précède toute colonisation occidentale. Organisés en… …   Wikipédia en Français

  • Nokia N800 — Производитель Nokia Операционная система …   Википедия

  • alxım — I (Ordubad) göllənmə, göllənib axma (xırda çay və kanallardakı su haqqında). – Suyun bir yerə yığılıb axmasına bizzər alxım deyərıx II (Kəlbəcər) maili. – Də:n <dəyənin> yeri alxımdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ifraz — ə. 1) ayırma; 2) axma, sızma; 3) bax: ifrazat …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mürur — ə. 1) keçmə, ötmə; 2) getmə, axma, cərəyan etmə. Əla müruri zəman zaman keçdikcə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təqatür — ə. damcılama, damcı damcı axma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təqəttür — ə. 1) damcı damcı axma; damcılama; 2) distilə etmə, çəkmə (araq, gülab və s. haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.